Statement

Statement

De inspiratie voor mijn werk vind ik in de natuur en in de dagelijkse omgeving thuis. Mijn werk heeft over het algemeen een boodschap. Dat kan persoonlijk zijn, maar ook betrekking hebben op maatschappij en wereld. Fotograferen, tekenen en schilderen staan meestal aan de basis van mijn ontwerpen. Het is vaak een zoektocht naar eenvoud.
Ik teken en kleur als het ware met de naaimachine. Afhankelijk van hoe of wat ik wil uitbeelden, zoek ik daar een passend materiaal bij. De ene keer een hand geverfde katoen maar net zo goed het transparante polyestervlies. Het Engelse woord “Threadpainting” wat je kunt vertalen met draad schilderen is een hele juiste benaming.
In veel van mijn werk komen bomen of hardlopende figuren voor.
Een boom is een universeel symbool van kracht en groei. Ze spreiden hun wortels diep in de aarde en stabiliseren zich. Bomen kunnen vaak zware stormen doorstaan en daarom zijn ze een symbool van kracht. In het voorjaar kun je de bomen horen groeien. Het knappen van het vliesje dat om de nieuwe uitloper of blad zit, hoor je als je stil bent knappen.
In de Keltische symboliek is de boom het symbool van evenwicht en harmonie tussen water, lucht en aarde.
De “Running Figures” werkstukken gaan over hoe je in het leven en de maatschappij staat.
Ren je met de maalstroom van de maatschappij mee of ga je een eigen weg en is je eigen mening belangrijk? Hoe reageer je bij een calamiteit of oorlog? Ren je weg? Help je een ander of ga je terug om een ander te helpen?

Statement

I find the inspiration for my work in nature and in the daily environment at home. My work generally has a message. This can be personal, but also relate to society and the world. Photography, drawing and painting are usually the basis of my designs. It is often a search for simplicity.
I draw and color, as it were, with the sewing machine. Depending on how or what I want to portray, I look for a suitable material. Sometimes a hand-dyed cotton, but also the transparent polyester fleece. The English word “Threadpainting” which can be translated as thread painting is a very correct name.
Trees or running figures appear in much of my work. A tree is a universal symbol of strength and growth. They spread their roots deep into the earth and stabilize. Trees can often withstand heavy storms, which is why they are a symbol of strength. In the spring you can hear the trees growing. You can hear the snapping of the membrane surrounding the new shoot or leaf when you are quiet.
In Celtic symbolism, the tree is the symbol of balance and harmony between water, air and earth.
The “Running Figures” pieces are about how you view life and society.
Do you run with the maelstrom of society or do you go your own way and is your own opinion important? How do you respond in the event of a disaster or war? Are you running away? Do you help someone else or do you go back to help someone else?

Déclaration de l’artiste

Je trouve l’inspiration pour mon travail dans la nature et dans l’environnement quotidien de la maison. Mon travail porte généralement un message. Cela peut être personnel, mais aussi lié à la société et au monde. La photographie, le dessin et la peinture sont généralement la base de mes créations. C’est souvent une recherche de simplicité.
Je dessine et je colorie, pour ainsi dire, avec la machine à coudre. En fonction de la manière ou de ce que je souhaite représenter, je recherche un matériau adapté. Parfois un coton teint à la main, mais aussi du molleton de polyester transparent. Le mot anglais « Threadpainting » qui peut être traduit par thread painting est un nom très correct.
Une grande partie de mon travail présente des arbres ou des personnages qui courent.
Un arbre est un symbole universel de force et de croissance. Ils étendent leurs racines profondément dans la terre et se stabilisent. Les arbres peuvent souvent résister à de fortes tempêtes, c’est pourquoi ils sont un symbole de force. Au printemps, on entend les arbres pousser. Vous pouvez entendre le claquement de la membrane entourant la nouvelle pousse ou la nouvelle feuille lorsque vous êtes calme. Dans la symbolique celtique, l’arbre est le symbole de l’équilibre et de l’harmonie entre l’eau, l’air et la terre.
Les pièces « Running Figures » portent sur la façon dont vous percevez la vie et la société. Courez-vous avec le tourbillon de la société ou suivez-vous votre propre chemin et votre propre opinion est-elle importante ? Comment réagissez-vous en cas de catastrophe ou de guerre ? Vous enfuyez-vous? Aidez-vous quelqu’un d’autre ou retournez-vous pour aider quelqu’un d’autre ?

Statement

Die Inspiration für meine Arbeit finde ich in der Natur und im täglichen Umfeld zu Hause. Meine Arbeit hat im Allgemeinen eine Botschaft. Dies kann persönlicher Natur sein, sich aber auch auf die Gesellschaft und die Welt beziehen. Fotografie, Zeichnung und Malerei sind meist die Grundlage meiner Entwürfe. Es ist oft eine Suche nach Einfachheit. Ich zeichne und male sozusagen mit der Nähmaschine. Je nachdem, wie oder was ich darstellen möchte, suche ich nach einem geeigneten Material. Manchmal eine handgefärbte Baumwolle, aber auch das transparente Polyestervlies. Das englische Wort „Threadpainting“, das mit „Fadenmalerei“ übersetzt werden kann, ist ein sehr korrekter Name.
In vielen meiner Arbeiten sind Bäume oder laufende Figuren zu sehen.
Ein Baum ist ein universelles Symbol für Stärke und Wachstum. Sie wurzeln tief in der Erde und stabilisieren sie. Bäume können oft heftigen Stürmen standhalten, weshalb sie ein Symbol der Stärke sind. Im Frühling hört man die Bäume wachsen. Wenn Sie ruhig sind, können Sie das Knacken der Membran hören, die den neuen Trieb oder das neue Blatt umgibt. In der keltischen Symbolik ist der Baum das Symbol für Gleichgewicht und Harmonie zwischen Wasser, Luft und Erde.
In den „Running Figures“-Stücken geht es darum, wie Sie das Leben und die Gesellschaft sehen. Laufen Sie mit dem Sog der Gesellschaft oder gehen Sie Ihren eigenen Weg und ist Ihnen die eigene Meinung wichtig? Wie reagieren Sie im Falle einer Katastrophe oder eines Krieges? Läufst du weg? Helfen Sie jemand anderem oder gehen Sie zurück, um jemand anderem zu helfen?

textielkunstenaar

CURRICULUM VITAE
Ervaring / Experiences.

2016 – Jurylid wedstrijd “Vlucht” festival van het Noorden / Jury member competition festival van het Noorden.
2014 – Jurylid wedstrijd “Denken” festival van het Noorden / Jury member competition festival van het Noorden.
2013 – Jurylid Art Quilts Algemene tentoonstelling Quiltersgilde / Jury member Art Quilts of the Dutch Quilters Guild.
2013 – Docente workshops PPM in Praag / Course instructor workshops PPM in Prague.
2011 – Docente workshops Festival of Quilts in Birmingham / Course instructor in  Birmingham.
2009 – heden. Lid kunstkring NW Veluwe / Member Art Club, region NW Veluwe
2008 – Docente workshops bij Zijdelings / Course instructor by textile studio Zijdelings.
2008 – Docente van een masterclass voor textiel docenten / Course instructor for a  masterclass of textile masters.
2007 – Docente workshops in het Nederlands Textielmuseum te Tilburg / Course  instructor by Dutch textile Museum
2007 – Lid selectiecommissie Algemene tentoonstelling Quiltersgilde / Selection member  for the General exhibition of the Dutch Quilters Guild.
2007 – Docente 2-daagse workshop plastic voor het Quiltersgilde / Course instructor 2- days workshop plastic for the Dutch Quilters Guild.

2006 – 2013 – Lid Duits – Nederlands textielkunstenaarscollectief Meer-Art / Member  of  the Dutch – German textile group Mensch und Meer.
2005 – Jurylid voor de wedstrijd “Groeten met wereldstoffen” / Jury member of the quilt  competion “Greetings with fabrics of the world”
2002 – Mede organisator tentoonstelling van mini-quilts in Barneveld / Co-organizator  of  the exebition of miniature-quilts of the Dutch Quilters Guild.
2002 – 2014 – Lid textielkunstenaarscollectief TeXui / Member of the art textile group TeXui.
2002 – 2023 – Regelt samen met Ilse Sprik de Quiltexpresse / Organize together Ilse Sprik the logistic of the quilts for the exhibitions of the Dutch Quilters Guild.
2001 – 2010 – Regiovertegenwoordigster van het Quiltersgilde samen met Gonny de Bekker-Jespers / District representative of the Dutch Quilters Guild together  Gonny de Bekker-Jespers.
1996 – heden – Docente patchwork en textielkunst / Course instructor patchwork and  quilting and textile art.
1984 – heden. – Docente kantklossen / Course instructor bobbin lace.

Opleiding / Education.

2007 – Masterclass Quilten speciaal met Linda Colsh en Jette Clover / Masterclass  organisized by “Art factor” with Jette Clover and Linda Colsh.
1992 – 2009 – Centrum voor de kunsten – Harderwijk; teken – en schilderlessen bij Carla van der Heijde / Art school Harderwijk; sketch and paint course by  the artist Carla van der Heijde.
*   Diverse cursussen en workshops bij o.a. : Jette Clover, Joan Schulze,Cherilyn Martin, Dijanne Cevaal, Iny Hummelink, Hanneke Parmentier, Mieke Veerkamp, Carla van Laar, Elly Nederpelt / Several courses and workshops by; Jette Clover, Joan                            Schulze,Cherilyn Martin, Dijanne Cevaal, Iny Hummelink, Hanneke Parmentier,  Mieke Veerkamp, Carla van Laar, Elly Nederpelt.
*   Zelfstudie uit vele quiltboeken, quilttijdschriften en kunstboeken / Private study  from many quilt books, quilt magazines and art books.
2002 – Tweejarige kader cursus Quilten Speciaal / Two-year course ‘Quilten Speciaal’  from the SBA, Utrecht.
1987 – Akte K en akte U / Three-year course specialization teacher textile, incl. second degree teaching qualification.
1980 – VSID-kdv / Certificate special needs persons.
1978 – Akte A en B Kleuteronderwijs / Certificate A and B nursery school teacher.

Solo en duo exposities / Solo and duo exhibitions

2023 – Wezep (solo – kunstroute),
Trio expositie in de Veluvine in Nunspeet,
Gastexposant bij de Patchwork en Quiltdagen in Rijswijk,
Deelnemer met glas en textiel expositie “Wat mensen mensen                           aandoen” in Museum Elburg.
2022 –   Nunspeet (kunstroute)
2019 –    Nunspeet (kunstroute),
2018
 –    Nunspeet (kunstroute),
2017
–    Festival De Weeribben. solo expositie
               Nunspeet Kustroute
2016 –   April t/m juni in de Hoofdhof kerk te Zwolle.
               Nunspeet (kunstroute)
              November t/m januari 2017 Veluvine te Nunspeet.(duo)
2015 –   Festival de fil en fil en pays de Chabeuil (Fr)
               Nunspeet (kunstroute),
2014 –   Conferentiecentrum Mennorode te Elsspeet (duo),
               Festival van het Noorden in de kerk van Rottum
               Nunspeet (kunstroute)
2013 –   Nunspeet (kunstroute)
2011 –    Festival “De fil en fil” in Chabeuil (Frankrijk)
2010 –   L’ Art du quilt – Morzine (Frankrijk)
              Galerie Steenwijk (duo)
2009 –  Vrije academie Nunspeet
2008 –  Plantagekerk in Harderwijk
2006 –  Galerie / atelier “De Naaidoos
1998 –   Bibliotheek van Harderwijk
1997 –   Verpleeghuis “De Wijngaard” in Bosch en Duin

Prijzen / Awards

2013 –  2e prijs Art Textile bij de wedstrijd “Regard sur la ville” in Parijs/Châtillon (Fr)   “IJsselstein”.
2011 –  1e prijs Textielkunst bij de wedstrijd  “La nature est mon amie” in Châtillon (Fr)  “de dode boom”.
2008 – 2e prijs contempory quilts van “Patch Montagne” in Morzine (Fr)         “Memories I”
2005 – 3e prijs European Quilt Championships te Waalre; categorie Advanced “De cirkel van het leven van mijn moeder”
2005 – Originaliteitsprijs van de Association Patchwork La Courtepointe in Morzine (Fr) “De cirkel van het leven van mijn moeder”