Artist Statement

De inspiratie voor mijn textielkunst vind ik in de natuur en in de dagelijkse omgeving thuis. Mijn werk heeft over het algemeen een boodschap. Dat kan persoonlijk zijn, maar ook betrekking hebben op maatschappij en wereld. Fotograferen, tekenen en schilderen staan meestal aan de basis van mijn ontwerpen. Het is vaak een zoektocht naar eenvoud. Door een complexe vorm te abstraheren en opnieuw te tekenen kom ik daar op uit.
Het werken met transparante lagen en laagjes komt veel in mijn werk voor.
De laatste jaren heb ik voornamelijk werken gemaakt, die uitsluitend uit verschillende transparante lagen bestaan. Het hergebruik van “(plastic) afval” is ook een item waarmee ik werk maak; de “Recycling” serie.
Inmiddels heeft het fusen van glas (versmelten rond de 800º C)  ook een plek in mijn kunstenaars schap gekregen. Ik werk met het speciale voor fusen geschikte Bullseye glas. Ik ben nog aan het onderzoeken hoe ik glas en textiel met elkaar kan combineren. 

Naast mijn “werk” als kunstenaar, geef ik ook cursussen en workshops, zowel in mijn atelier als op locatie.

Statement
I find inspiration for making quilts in the nature and the area around my home.
More and more, however, I want my quilts to have a message. It can be a personal one, but also one related to society and the world.
Besides making photos, I make sketches and paintings. It often is a search for simplicity. By drawing I try to make a complicated shape abstract.
Working with transparent layers and layers is common in my work.
The last years I mainly created work, consisting only of several transparent layers. The re-use of “(plastic) waste” is also an item I make work with; the “Recycling” series.
In the meantime, the fusing of glass (melting around 800 ° C) has also been given a place in my art gallery. I work with the special Bullseye glass that is suitable for fusing. I am still investigating how I can combine glass and textile.

In addition to my “work” as an artist, I also give courses and workshops, both in my Studio and on location.

Déclaration de l’artiste
Je trouve l’inspiration pour mon travail dans la nature et
la vie quotidienne. D’une manière générale mon travail comprend un message; cela peut être personnel, soit social, oû encore universel.
Chaque projet démarre avec un dessin, une photo ou de la peinture, en recherchant la simplicité.
Mes travaux sont souvent composés par plusieures couches de tissus et fibres, surtout ces trois dernières années, oû j’ai utilisés principalement des tissus transparants.
Le recyclage (plastique) apparaît aussi dans mes oeuvres, p.ex. “Recycling”.
Entre-temps, la fusion du verre (fondant autour de 800 ° C) a également trouvé une place dans ma galerie d’art. Je travaille avec le verre spécial Bullseye qui convient à la fusion. J’étudie toujours comment combiner le verre et le textile.

A coté de mon travail d’artiste, je donne des cours et workshops, aussi bien a mon atelier, que a l’extérieur.

Statement
Die Inspiration für meine Arbeit finde iche in der Natur und in meiner alltäglichen Umgebung bei mir zu Hause. Meine Werke tragen meistens eine Botschaft aus. Die kann persönlich sein, aber sich auch auf die Gesellschaft und auf die Welt beziehen. Fotografieren, Zeichnen und Malen bilden meistens die Basis für meine Entwürfe. Es oft ein Suchen nach Schlichtheit. Ich finde die, indem ich eine komplexe Form abstrahiere und aufs Neue zeichne.
Auch die Arbeit mit transparenten Schichten, dick oder dünn, ist üblich in meiner Arbeit.
Die letzten Jahre habe ich vor allem Kunstwerke gemacht, die nur aus mehreren transparenten Schichten bestehen. Die Weiterverwendung von “(Plastik)abfall” ist auch ein Element, woraus ich Arbeiten mache: die sog. “Recycling”-Serie.
Inzwischen hat auch das Schmelzen von Glas (Schmelzen um 800 ° C) einen Platz in meiner Kunstgalerie bekommen. Ich arbeite mit dem speziellen Bullseye-Glas, das zum Schmelzen geeignet ist. Ich untersuche immer noch, wie ich Glas und Textil kombinieren kann.

Neben meiner “Arbeit” als Künstler, gebe ich auch Kurse und Workshops, sowohl in meinem Studio als auch vor Ort.

textielkunstenaar