Gallery I

66 ijsselstein

textile art

IJsselstein.
L 80 x Br 100 cm.

Het karakteristieke van een stad met zijn monumenten blijft, ook al verstrijken de jaren. Het aanzien van de straat waar mijn geboortehuis stond is echter veranderd en aangepast aan de huidige tijd. Sommige huizen zijn afgebroken, anderen hebben nog enkele kenmerken van vroeger. Het beeld van “vroeger”, blijft echter in je herinnering, al worden deze beelden wel steeds vager.

The characteristic of a city with its monuments continues, even though the years expire.
The look of the street where my birthplace was, however, changed and adapted to the current time. Some houses are pulled down, others still have some characteristics of the past. The image of “previously”, however, remains in my memory, though these images always vaguer.

La caractéristique d’une ville avec ses monuments restent, même si les années passent.
La vue de la rue de mon lieu de naissance a été, cependant, modifié et adapté à l’heure actuelle. Certaines maisons sont démolis, d’autre ont encore les caractéristiques du passé. L’image du “ancien” , toutefois, reste dans notre mémoire, bien que ces images sont toujours plus floues.

Die Charakteristik einer Stadt mit ihren Denkmälern lebt weiter, wenn auch die Jahre vergehen. Das Gesicht der Straße, wo mein Geburtshaus stand, hat sich geändert und sich der aktuellen Zeit angepasst. Manche Häuser sind abgerissen worden, andere haben noch einige Merkmale von früher. Das Bild von “früher” behält man aber in Erinnerung, wenn auch diese Bilder immer mehr verwischen.

Bookmark the permalink.