Gallery I

82 human-rights-

textile art

Human rigths.
L 100 (120) x Br 100 cm.

Artikel 3 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat centraal in dit werkstuk. In meerdere (democratische) landen wordt dit volledig gerespecteerd, in andere (dictatoriale) landen is dat een schimmig item waar niemand zich aan houdt

Central in this work is article 3 of the Universal Declaration of Human Rights. This is complete respected is superior (democratic) countries, in other (dictatorial) countries its is a shadowy item where nobody continue it.

L’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme est le thème principal de cet ouvrage. Dans certains pays démocratiques cette déclaration est respectée, dans des pays dictatoriaux la déclaration est plutôt un sujet louche que personne ne respecte.

Artikel 3 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte steht in diesem Werk zentraL In vielen (demokratischen) Ländern wird dieser Artikel völlig respektiert, in anderen (diktatorialen) Ländern ist das ein dämmriges Item, woran sich niemand hält.

Bookmark the permalink.