Gallery I

84 vrijwaring-van-vrees-

textile art

Vrijwaring van vrees?
L 130 x Br 100 cm.

De angst die de “Napalm Girl” uitstraalt (foto Nick Ut – Vietnam 8 juni 1972) willen we nooit meemaken. Helaas leven we in een wereld waar conflicten en terreur aanslagen orde van de dag zijn.

Freedom from fear?
The fear that we can almost feel when looking at the picture of the “Napalm Girl” (photo by Nick Ut – Vietnam 8 June 1972) is something, we want never again. Sadly, we live in a world where conflicts and terrorist attacks happen every day.

La liberté de vivre à l’abri de la peur?
“Napalm Girl”(crédit Nick Ut – Vietnam 8 juin 1972) exprime la peur que nous ne souhaiterons pas vivre. Malheureusement nous vivons dans un monde ou les conflits sont a l’ordre du jour.

Freiheit von Angst?
Die Angst, welche das ‘Napalm Girl’ ausstrahlt (Bild von Nick Ut – Vietnam 8. Juni 1972) wollen wir nie erleben. Leider leben wir in einer Welt, wo Konflikte und Terroranschläge an der Tagesordnung sind.

Bookmark the permalink.